PC-School PC-School
VTEM skitter

VTEM skitter

VTEM skitter

Itt

mindenki jól érzi magát!

VTEM skitter

Játszva

mindent megtanítunk!

VTEM skitter

Igazodunk

az igényekhez!

VTEM skitter

Nyíregyháza

központjában megtalálnak!

A modul tartalma

A modul 50 feladatot tartalmaz. Ezek közül egyet kell megoldani. A feladatok megoldása során előre elkészített fájlokat is kell használni, amelyeket a vizsgaközpont tesz elérhetővé a vizsgázó számára.

ecdltabl

Általános irányelvek a megoldáshoz és a javításhoz

A vizsgafeladat megoldásához kizárólag a kiválasztott táblázatkezelő program használható. A vizsgaközpont a használt programnak megfelelően a programspecifikus elemeket másra cserélheti (pl. diagramtípus, súgótéma).

A vizsgázónak a táblázatkezelő alkalmazást, és a feladat megoldásához szükséges fájlokat önállóan kell elindítania, majd a munka végeztével be kell azokat zárnia.

A vizsgázó a feladat megoldásához szükséges fájlok megnyitásához (a fájl pontos nevének és helyének megadásán kívül) semmilyen segítséget nem kaphat. A megoldások során szükség szerint segédtáblázatok is létrehozhatók (kivéve a diagram készítése). A táblázatokat át lehet rendezni, amennyiben ez a feladat megoldhatóságát nem akadályozza. A nyomtatások azonosítása érdekében a vizsgaközpont kérheti azonosító adat (pl. név) bevitelét a munkalap egy üres cellájába. A nyomtatási feladat ekkor csak az azonosító adat beírása esetén értékelhető.

A központ fájlba történő nyomtatást is kérhet, ilyenkor a megadott helyen és névvel kell létrehozni a fájlt. A nyomtatásra pont nem adható, ha munkalapon lévő diagram több oldalra tördelve jelenik meg.

Azoknál 2 pontos feladatoknál, ahol két, nem képlet létrehozásával kapcsolatos részfeladatot kell megoldani, az adható pontszám megosztható (2×1).

A képletek létrehozását kérő műveletekre részpontszámok nem adhatók.

Azokra az feladatokra, amelyekben új diagramot kell létrehozni a megadott szempontok szerint, 3 pont adható, ha a diagram a megadott típussal, a megadott helyen és adatokkal készül, nem takar értéket tartalmazó cellát, a hozzátartozó adattábla nélkül is értelmezhető. Ha a vizsgázó megkapta ezt a 3 pontot, akkor további 3×1 pont adható a diagram formázásával kapcsolatos műveletek elvégzéséért. Így az új diagram létrehozását kérő feladatra legfeljebb 6 pont adható A 3 illetve 4 pontos feladatokra részpontszám nem adható. A feladatok pontosan megjelölik, melyik cellával vagy tartománnyal kell dolgozni.

Csak azokra a feladatokra adható pont, ahol a megadott és csak a megadott helyen történt a szükséges beállítás, illetve adat, képlet bevitele.

A feladatokban a kiszámolandó értéket mindig a táblázatkezelőben alkalmazott képlettel kell kiszámolni, és azt a táblázatba bevinni. Jelölések A cellacímekre történő hivatkozáskor betű–szám hivatkozást alkalmaztunk: az oszlopokat betűk, a sorokat számok jelölik.

Az elérhető maximális pontszám 32.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak legalább 24 pontot kell megszereznie.

A vizsgáztató ellenőrzi és a nemzetközileg meghatározott irányelveknek megfelelően értékeli a megoldást.

A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható.

A vizsgafeladat megoldásához rendelkezésre álló idő 45 perc.

A modul Syllabusa