PC-School PC-School
VTEM skitter

VTEM skitter

VTEM skitter

Itt

mindenki jól érzi magát!

VTEM skitter

Játszva

mindent megtanítunk!

VTEM skitter

Igazodunk

az igényekhez!

VTEM skitter

Nyíregyháza

központjában megtalálnak!

 
Tanfolyamaink

Lakosság és céges csoportok számára az ECDL képzés mellett kínálunk grafikai, kiadványszerkesztő és webdesign képzéseket is!

Bővebben!


INGYEN KÉPZÉSEK

TÁMOGATOTT,
ingyenes képzések.

Kezdő és haladó képzésen a digitális eszközök használatát oktatjuk!

Bővebben!


Szolgáltatás

Nem csak tanítjuk,csináljuk is! Weblapok, webáruházak készítését, szórólapok, plakátok, könyvek nyomdai előkészítését!

Bővebben!

 

A program során megszerezhető kompetenciák:

 • • Alapvető digitális írástudás kompetenciák
 • • Számítógép szabályos használata
 •   (ki- és bekapcsolás, billentyűzet, egér, kurzor készség szintű használata, mappa és fájlrendszer ismerete)
 • • Digitális kapcsolattartás
 •   (e-mail cím létrehozás, küldés-fogadás, mellékletek csatolása, postafiók használata, chat, fórum, levelezőlista, IP telefon)
 • • Információkeresés, böngészés az interneten, az internet biztonságos használata
 • • Elektronikus szolgáltatások és elektronikus ügyintézés használata
 • • Az internet életminőséget javító hatásai
 •   (közösségi oldalak, egészségügyi alkalmazások, on-line szolgáltatások bemutatása)
 • • Internetes álláskeresés alapjainak elsajátítása
 • • Irodai alkalmazások, nyílt és zárt forráskódú rendszerek ismerete
 •   (szöveg, kép, táblázat formátumok felismerése, adatrögzítés)
 • • Elektronikus ügyintézés: az Ügyfélkapu és egyéb internetes szolgáltatások (banki stb) használata

Az ECDL 2., 3. 7. moduljain keresztül a képzésen részt vevők további, teljes körű, megbízható elméleti és gyakorlati felhasználói tudást szereznek a számítógép használatáról. tisztában lesznek a számítógép-használat elméleti alapismereteivel képesek lesznek az alapvető irodai alkalmazások (operációs rendszer, szövegszerkesztés, e-mail és internet, stb.) készség szintű használatára, ezáltal a hatékonyabb munkavégzésre, illetve egyéni (tanulási, ügyintézési) igényeik kielégítésére, a számítógép adta lehetőségek (kulturális tartalmak, internetes szolgáltatások) széles körű kihasználására.

Ezen felül egyéb választható modulok segítségével, amelyek további kimeneti lehetőségeket jelentenek, a következő készség szintű kompetenciák szerezhetők meg:

 • • táblázatkezelési ismeretek
 • • adatbázis-kezelési ismeretek
 • • prezentáció-készítési ismeretek
 • • képszerkesztési ismeretek
 • • weblap-készítő alapismeretek
 • • a számítógép és az internet hatékony és biztonságos használatához szükséges infokommunikáció-elméleti ismeret
 • • az elektronikus aláírás használatához szükséges ismeretek

A programba történő bekapcsolódás feltétele: nincs iskolai végzettséghez kötve

Megengedett hiányzás: 20%

Számonkérések formája: feladatmegoldások, modulzáró vizsga és választhatóan ECDL vizsga

Megszerezhető minősítések modulonként megfelelt/nem felelt meg.

A képzési programnak megfelelő kimeneti lehetőségek szerint a képzés vagy annak részeinek sikeres elvégzéséről a képző intézmény tanúsítványt állít ki. A kiadott tanúsítványon mindenkor feltüntetésre kerül a teljes képzési program elnevezése, valamint a program során teljesített modulok elnevezése is.

Megszerezhető minősítéshez tartozó követelményszint: az órák legalább 80%-án való részvétel

Megfelelt szint:

 • • az órák legalább 80%-án való részvétel és sikeres (legalább 60%-os) eredmény a modulzáró vizsgán vagy
 • • ECDL vizsga esetén az ECDL vizsgaszabályzatban (ECDL vizsgapéldatárban) meghatározott szint teljesítése:
 •   megfelelt: 75 %-tól, nem felelt meg: 75 % alatt

A program zárásának módja: A képzésen való részvételről tanúsítvány kiállítása.

Sikeres ECDL vizsgák teljesítése esetén ECDL vizsgakártya és jogosítvány kiállítása.

A program elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány (mely tartalmazza a teljes képzési program elnevezését, a program moduljait, azok sikeres teljesítését).

A kiadás feltétele: a tanórák 80%-án való részvéte, sikeres modulvizsga.

Nézd meg a naptárban mikor lesz legközelebb ECDL vizsga nálunk!Kattints ide!

Az ECDL... tudj meg többet!

Mi is az az ECDL?

Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European Computer Driving Licence

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. Az ECDL finn ötlet alapján 1996. óta létezik. Az ECDL gyártófüggetlen, minőségbiztosított, decentralizált módon megszerezhető és világszerte kellőképpen elterjedt, ezáltal az egyetlen, amely minden szempontból megfelel az EU e-Europe akcióterveknek. A bizonyítványt az EU csaknem valamennyi kormánya elismeri. Mi 2004-ben csatlakoztunk vizsgaközpontként.

Bővebben

Képzési ajánlataink!